Aluminium 16 mm / 25 mm / 50mm

- podstawowy system żaluzji 16, 25 i 50 mm
- wypełnienie: lamele aluminiowe
- opcja: prowadzenie boczne
- sterowanie: ręczne
Sunshine, ul. Górskiego 1/65, 00-033 Warszawa, e-mail: info@okienneozdoby.pl, tel: 509 087 273